ஆயுதப்போர் வழியே தீர்வு – சாத்தியமா? – பாகம் – இரண்டு

ஆயுதப்போரும் அதன் விளைவுகளும் ஆயுதப்போர் யாருக்கும் வெற்றியைத் தருவதில்லையே. ஏன்? காரணம் ஒன்றுதான் - பொருளாதாரம். இரண்டாம் உலகப்போர் முடிந்து பனிப்போர் ஆரம்பித்த காலத்தில் அமெரிக்கா, சோவியத் யூனியன் இரண்டுமே உலகை அழிக்கும் அணு ஆயுதங்களை வைத்துக்கொண்டிருந்தன. ஆகவே வெறும் மிரட்டலுக்கு…

Continue Reading

ஆயுதப்போர் வழியே தீர்வு – சாத்தியமா?

நாற்பத்துநான்கு இந்திய வீரர்கள் படுகொலை செய்யப்பட்டதில் இருந்தே வலதுசாரிகள் போர் வேண்டும் என்று கூவிக்கொண்டிருக்கிறார்கள். வலதுசாரி பா.ஜ.கவும் அதன் கோட்பாட்டு அமைப்பான ஆர்.எஸ்.எஸ்-உம் இம்மாதிரியான வழிமுறைகளை நம்புவதில் அதிசயம் ஒன்றும் இல்லை. உலகம் மாறிவருவதை, புதிய கோட்பாடுகள் பிறப்பதை, அமைப்புகள் உருவாவதை…

Continue Reading
Close Menu