வாழும் சுவடுகள் – நூல் அறிமுகம்

எழுத்துத்துறையில் இயங்கிவரும் பலரும் தமிழில் இளையோர் இலக்கியம் வளரவில்லை என்ற குற்றச்சாட்டைத் தொடர்ந்து முன்வைத்து வருகிறார்கள். எந்தவோர் இலக்கியமும் வளர்வதற்கு அது சார்ந்த அடிப்படைத் தரவுகள், மேலதிகத் தகவல்கள் கிடைக்கவேண்டியது அவசியம். அவை பெரும்பாலும் அபுனைவு (Non-fiction) எழுத்துகளில்தான் நிரம்பிக்கிடக்கின்றன. அபுனைவு…

Continue Reading

மேன்மை – எழுத்தாளர் யெஸ்.பாலபாரதியின் நேர்காணல் – பகுதி இரண்டு

இந்நேர்காணலின் முதற்பகுதியை வாசிக்க கடந்த ஐந்து ஆண்டுகளில் தமிழில் சிறார் இலக்கியம் குறித்த கவனம் அதிகரித்திருக்கிறது. இதற்குக் காரணம் என்னவென்று நினைக்கிறீர்கள்? விழுமியங்களை உணராமல் வளர்ந்து, சுற்றிக்கொண்டிருக்கும் ஒரு தலைமுறையை பார்த்துப் பயந்த பெற்றோர், தன் பிள்ளைகளுக்கு நாலு ‘நல்ல’ விஷயங்களைச்…

Continue Reading

மேன்மை – எழுத்தாளர் யெஸ்.பாலபாரதியின் நேர்காணல் – பகுதி ஒன்று

யெஸ்.பாலபாரதி - தொடர்ச்சியாகச் சிறார் இலக்கியத்தில் இயங்கி வரும் இவர்,  ‘ஆமை காட்டிய அற்புத உலகம்’, ‘சுண்டைக்காய் இளவரசன்’, ‘மரப்பாச்சி சொன்ன ரகசியம்’ மற்றும் ‘புதையல் டைரி’ ஆகிய சிறார் நூல்களை எழுதியுள்ளார். தனது படைப்புகளில் கதை சொல்வதோடு நின்றுவிடாமல் சிறார்கள்…

Continue Reading
Close Menu